Doelstellingen

Doelstelling Stichting dorpshuizen Landerd.

De Stichting Dorpshuis Schaijk heeft tot doel het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in een kern.

Dit doen zij door middel van het bieden van huisvesting, beschikbaar stellen van ruimte en verlening van diensten aan verenigingen en instellingen die hierin een functie (kunnen) vervullen. Voorts stimuleert en ontwikkelt de Stichting  (nieuwe) activiteiten in het dorpshuis, gericht op die sociale samenhang en leefbaarheid .Daartoe beheert en exploiteert de Stichting in de gemeente Maashorst het Dorpshuis in Schaijk.